เราคือใคร

     บริษัท แอคทิว่า สวิส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในฐานะ สวิส-ไทย โดยมีสำนักงานใหญ่และโรงงานผลิตอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย โดยเราได้ก่อตั้ง บริษัท แอคทิว่า สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล เมเนจเมนท์ ขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ที่มาเก๊า มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารบริษัทในเครือที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะขยายเพิ่มเติมในอนาคต

ในแต่ละภูมิภาค จะมีการบริหารงานโดยผู้อำนวยการภูมิภาค โดยจะดูแลรับผิดชอบบริหารงานทั้งด้านการตลาด การขายและการดำเงินงานต่างๆ รวมถึงบริษัทในเครือของ แอคทิว่า สวิส เรามีความมุ่งมั่นและวิศัยทัศน์ที่ชัดเจนในการประกอบกิจการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เน้นในเรื่องการเพิ่มความปลอดภัย การมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพที่ดี ของมนุษย์ สัตว์ และ สิ่งแวดล้อมที่ดีในอนาคต

ภารกิจของเรา

     เราสร้างสุขภาพที่ดีขึ้น เราสร้างความสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคุณ สำหรับครอบครัว สำหรับเพื่อนของคุณ และสำหรับทุกคน. เราทำให้อากาศและน้ำสะอาด เรากำจัดการปนเปื้อนของเชื้อโรค และยังปกป้องสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยจากเชื้อโรคต่างๆ นอกจากนี้เรายังช่วยเพิ่มผลผลิตของผักและผลไม้ออแกนิค และปกป้องดูแลอาหารทุกชนิดให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษและปลอดสารเคมี มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อทำความสะอาดโดยใช้กระบวนการตามหลักฟิสิกส์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

วิสัยทัศน์ของเรา

     การมีสุขภาพที่ดี การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กๆ ของสัตว์ ของเกษตรกร ของผู้บริโภคต่างๆบนโลกใบนี้คือเป้าเหมายสำคัญของเรา เราต้องการส่งเสริมการผลิตสินค้าอาหารอุปโภคและบริโภคต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยปลอดสารพิษและปราศจากสารเคมี เราต้องการบรรลุผลพันธกรณีในระยะยาวจากรัฐบาล เกษตรกร ผู้ผลิตเนื้อสัตว์ ชาวประมงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อลดและหลีกเลี่ยงสารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิตทั้งหมด