สเปรย์ฆ่าเชื้ออเนกประสงค์

ทำให้อากาศ

สะอาด

ฆ่าเชื้อโรคทุกชนิดรวมทั้งแบคทีเรียและไวรัส

การป้องกันการเกิดคราบเชื้อราและตะไคร่

ฆ่าเชื้อโรคในเครื่องปรับอากาศได้ผลเป็นอย่างดี

ได้รับการรับรองมาตรฐานจากยุโรป ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศไทยและจากประเทศอื่นๆ

นวัตกรรมจากประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

ปราศจากสารเคมี