ผลิตภัณฑ์เพ็ทวิค โอดัวร์ อิลิมิเนเตอร์ สเปรย์ขจัดกลิ่น (PETVIC Odor Eliminator Solution)

 

 

Q: ส่วนผสมหลัก มีอะไรบ้าง

A : เอนไซม์สกัดจากพืช, กรดไฮโปคลอรัส, ไฮโปคลอไรต์ไอออน, น้ำ

 

Q: What are the main ingredients?

A: Plant-based Enzymes, Hypochlorous Acid, Hypochlorite Ion, Water.

 

Q : สามารถใช้ฉีดพ่นในกระบะทรายได้หรือไม่

A : สามารถใช้ฉีดพ่นรอบๆกระบะทรายได้ ในกรณีทำความสะอาดแล้วยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ตกค้างอยู่บนพื้นผิวของกระบะทราย ไม่แนะนำให้ฉีดลงบนทรายโดยตรงเนื่องจากผลิตภัณฑ์เป็นสเปรย์สูตรน้ำ อาจจะทำให้ทรายจับตัวเป็นก้อนได้

 

Q: Can it be used in the litter box or not?

A: It can be used for spraying around litter box and on litte rbox itself during the cleaning.  It’s not recommended to spray the product directly on the sand  as the product is a water-based spray and may causethe sand to coagulate.

 

Q : สามารถใช้กับพื้นผิวใดได้บ้าง

A : ใช้ได้กับทุกพื้นผิว อาทิเช่น พลาสติก พื้นไม้ พรม ผ้ายาง เหล็ก อลูมิเนียม เป็นต้น 

 

Q: What surfaces it can be used on?

A: It can be used on any surfaces such as plastic, wooden floor, carpet, rubber fabric, steel, aluminum and etc.

 

Q : ช่วยขจัดกลิ่นอะไรได้บ้าง

A : ช่วยขจัดกลิ่นตกค้างบนพื้นผิวจากมูลขับถ่ายของสัตว์เลี้ยง หรือกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ที่ตกค้างบนพื้นผิว ที่เกิดจากต่อมกลิ่นของสัตว์เลี้ยง

 

Q: What smells can be eliminated?

A: It removes the odor residue from the pet waste on surfaces; or non-desirable odor remaining on the surface that is caused by pet spraying.

 

 

Q : สามารถฉีดสเปรย์ขจัดกลิ่นลงบนผิวหนังของสัตว์เลี้ยงโดยตรง ได้หรือไม่

A : ผลิตภัณฑ์เพ็ทวิค โอดัวร์ อิลิมิเนเตอร์ (PETVIC Odor Eliminator) สเปรย์ขจัดกลิ่น ใช้สำหรับบนพื้นผิวเท่านั้น ไม่สามารถใช้บนผิวหนังโดยตรงของสัตว์เลี้ยงได้

 

Q: Can spray directly on my pet's skin?

A: PETVIC Odor Eliminator . Use only on the surface. Cannot be used directly on the pet's skin.

 

Q : หากสัตว์เลี้ยงของฉันเผลอเลีย หรือ กลืนกินผลิตภัณฑ์เข้าไป จะเป็นอันตรายหรือไม่

A : หลังจากใช้ ผลิตภัณฑ์เพ็ทวิค โอดัวร์ อิลิมิเนเตอร์ (PETVIC Odor Eliminator) สเปรย์ขจัดกลิ่น ไม่ควรนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว จนกว่าผลิตภัณฑ์จะแห้งไปกับพื้นผิว

 

Q: If my pet accidentally licks or swallows the product? Is it dangerous?

A: After using PETVIC Odor Eliminator keep the pets away from that area until the surface is dry.

 

Q : ปริมาณ 500 ml. สามารถใช้ได้นานไหม

A : ขึ้นอยู่กับความบ่อยครั้งของการใช้งาน และปริมาณในการใช้ต่อครั้ง

 

Q: The product is 500 ml. How long can it be used ?

A: It depends on how often you use the product and the amount of the use per time

 

Q : สามารถช่วยขจัดกลิ่นของสัตว์เลี้ยงประเภท ใดได้บ้าง

A : ช่วยขจัดกลิ่นตกค้างบนพื้นผิวจากสัตว์เลี้ยงทุกชนิด รวมไปถึง สัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic Pet)

 

Q: What types of pets smells the product can help to remove odors from?

A: It removes odors on surfaces from all types of pets including exotic pets.

 

Q : สามารถใช้สเปรย์ขจัดกลิ่นร่วมกับทำความสะอาดอื่นๆ ได้หรือไม่

A : สามารถประยุกต์ใช้กับการทำความสะอาดอื่นๆ ได้

 

Q: Can the produt be used with other cleaners?

A: PETVIC Odor Eliminator can be used with other products

 

Q : หลังจากฉีดสเปรย์ขจัดกลิ่นแล้วต้องล้างน้ำออกหรือไม่

A : ไม่ต้องล้างน้ำออก

 

Q: After using the product, do I need to rinse it out?

A: No rinsing is required.